RvA

staat voor Raad van Advies.

PeerSupportProjecten is geen standaardstichting, we bieden geen hulpverlening.

We zoeken de weg die bij ons gevoel en onze ervaring past, zodat we daarmee de mensen, die peer support in allerlei vormen nodig hebben, kunnen bereiken.

We laten het bij de RvA, zodat ze samen kunnen besluiten of ze wel of niet de standaardrollen op zich willen nemen.

Aantal RvA:Minimaal 3 leden
Functie:Ambassadeur voor de stichting
Als lid van de Raad van Toezicht kom je minimaal 1 keer per kalenderjaar samen en tussendoor indien nodig.
Je houdt toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan en
je staat het bestuur met raad en daad ter zijde wanneer nodig.
Vereisten:   een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon;
een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting;
een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen werknemer van de stichting geweest;
een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen bestuurder van de stichting geweest;
een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.
Benoemingsperiodeelke keer maximaal 4 jaar, met 2 termijnen herbenoeming, totaal maximaal 12 jaar.
Huidige RvAniet bij oprichting
We zijn op zoek naar3 mensen voor de RvA
Als Raad van Advieslidben je een betrokken mens, die lef heeft, dapper genoeg is om de sprong in het diepe te wagen, een koploper zelfs om in onze jonge stichting te participeren.
bied je mensen de mogelijkheid om op eigen manier en eigen tempo een waardevol leven te leven.
doe je iets goeds voor een ander.
krijg je de mogelijkheid om je netwerk verder uit te breiden en te onderhouden.
hoef je geen of weinig bestuurlijke ervaring te hebben, maar het is wel wenselijk.
kan je je eventuele bestuurlijke ervaring delen, anders gezegd: geef op jouw beurt peer support aan je medebestuurders binnen het RvA of bestuur, die geen of weinig bestuurlijke ervaring hebben.
creĆ«er je samen met de andere deelnemers, de PSFers, de ABP’s een stichting die peersupportwaardig is.
mag je wel deelnemen aan onze PeerSupportActiviteiten, maar mag je niet in de organisatie of een samenwerking met de Stichting hebben. Hiermee borgt de Stichting de onafhankelijkheid van het orgaan Raad van Toezicht.

De tijdsinvestering per jaar een PeerOverleg RvA, inclusief reistijd, voorbereidingstijd, overleggen zelf, bijhouden van een eigen administratie, schatten we op maximaal 20 uur en dan hebben we het heel ruim genomen.

Mocht je interesse hebben en voldoe je aan bovenstaande punten, dan kun je een motivatie en CV sturen naar bestuur@peersupport.nu.

De planning is om zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek in te plannen, na ontvangst van motivatie en cv.

ContactPeer is Carolien Jansen.

Voor vragen en opmerkingen, kun je mailen naar bestuur@peersupport.nu of bellen naar +316-30093890.

Volledigheid over de Raad van Advies – Toezicht, kun je vinden in onze statuten!