RvTP

staat voor Raad van ToezichtsPeren.

PeerSupportProjecten is geen standaardstichting, we bieden geen hulpverlening.

We zoeken de weg die bij ons gevoel en onze ervaring past, zodat we daarmee de mensen, die peer support in allerlei vormen nodig hebben, kunnen bereiken.

We laten het bij de RvTP, zodat ze samen kunnen besluiten of ze wel of niet de standaardrollen op zich willen nemen.

Aantal RvTP:Minimaal 3 leden
Functie:Ambassadeur voor de stichting
Als lid van de Raad van Toezicht kom je minimaal 1 keer per kalenderjaar samen en tussendoor indien nodig.
Je houdt toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan en
je staat het bestuur met raad en daad ter zijde wanneer nodig.
Vereisten:   een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon;
een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting;
een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen werknemer van de stichting geweest;
een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen bestuurder van de stichting geweest;
een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.
Benoemingsperiodeelke keer maximaal 4 jaar, met 2 termijnen herbenoeming, totaal maximaal 12 jaar.
Huidige RvTPniet bij oprichting
We zijn op zoek naar3 mensen voor de RvT.
Als Raad van ToezichtsPeerben je een betrokken mens, die lef heeft, dapper genoeg is om de sprong in het diepe te wagen, een koploper zelfs om in onze jonge stichting te participeren.
bied je mensen de mogelijkheid om op eigen manier en eigen tempo een waardevol leven te leven.
doe je iets goeds voor een ander.
krijg je de mogelijkheid om je netwerk verder uit te breiden en te onderhouden.
hoef je geen of weinig bestuurlijke ervaring te hebben, maar het is wel wenselijk.
kan je je eventuele bestuurlijke ervaring delen, anders gezegd: geef op jouw beurt peer support aan je medebestuurders binnen het RvT of bestuur, die geen of weinig bestuurlijke ervaring hebben.
creĆ«er je samen met de andere deelnemers, de PSFers, de ABP’s een stichting die peersupportwaardig is.
mag je wel deelnemen aan onze PeerSupportActiviteiten, maar mag je niet in de organisatie of een samenwerking met de Stichting hebben. Hiermee borgt de Stichting de onafhankelijkheid van het orgaan Raad van Toezicht.

In het oprichtingsjaar, kan het voorkomen dat we vaker een beroep op dit orgaan doen, om te sparren over zaken waar we tegenaan lopen.

Natuurlijk kan het ook zijn dat we het zo’n plezierige werk(ver)houding vinden, dat we het in overleg, ook later in ons bestaan voortzetten.

De tijdsinvestering per jaar een PeerOverleg RvTP, inclusief reistijd, voorbereidingstijd, overleggen zelf, bijhouden van een eigen administratie, schatten we op maximaal 20 uur en dan hebben we het heel ruim genomen.

Het is een functie op vrijwillige basis, waarbij je wel reis- en parkeerkosten kan declareren. Totaal mag dat 1800 euro per jaar zijn, zoals wettelijk is vastgelegd.

Mocht je interesse hebben en voldoe je aan bovenstaande punten, dan kun je een motivatie en CV sturen naar bestuur@peersupport.nu.

De planning is om zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek in te plannen, na ontvangst van motivatie en cv.

ContactPeer is Carolien Jansen.

Voor vragen en opmerkingen, kun je mailen naar bestuur@peersupport.nu of bellen naar +316-30093890.

Volledigheid over de Raad van Toezicht, kun je vinden in onze statuten!