Stichting PeerSupportProjecten

Doelen en Resultaten:

Doel 1: Deelnemers/Mensen uit de doelgroep helpt om hun ervaringen te delen, zonder schaamte, en zo van hun kwetsbaarheden hun krachten en talenten maken en om andere kwaliteiten en talenten te (her)ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.
Resultaat: (weer) deelnemen in de maatschappij.

Doel 2: PeerSupport is een vast onderdeel van de oplossing voor de maatschappelijke problemen.
Resultaat: Stichting PeerSupportProjecten is een van de vaste leverancier voor PeerSupport op landelijk niveau.

Doel 3: Ervaringsdeskundigheid is geïntegreerd als betaald beroep.
Resultaat: Bij PeerSupportProjecten worden onze vrijwilligers en vaste medewerkers beloond per project, via een vrijwilligersvergoedingen, alsook salarissen.

Onze Aanpak:

Het initiëren en faciliteren van projecten op het gebied van PeerSupport en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De activiteiten worden uitgevoerd voor en door mensen die het gevoel hebben de grip op het leven kwijt te zijn of zich overbelast voelen als mantelzorger. PeerSupport is een vast onderdeel van de oplossing voor maatschappelijke problemen.

Dit betekent dat wij verschillende soorten steun aanbieden in onze regio, maar ook daarbuiten. Onze Peerwaardes komen tot uiting in de activiteiten (PSA’s) in ons PeerProgramma, welke een weerspiegeling zijn van onze projecten.

Onze PeerWaardes in de vorm van WoordPeren:

De PeerWaardes zijn ethische waardes, die de basisrichting aangeven aan hoe we als PeerSupportProjecten voor onszelf en de ander tijdens alle activiteiten staan:

Statuten zijn in te zien!