PSG

staat voor PeerSupportGroep.

Hierbij zitten we met maximaal 8 deelnemers in een ruimte per bijeenkomst. De bijeenkomst gaat altijd door!

Duur van PSG is 2 uur en heeft een duidelijke structuur.

Er zijn 1 of 2 PSWers aanwezig.

Na de opening door 1 of beide PSWers, starten we met de eerste ronde.

Ronde 1: ‘Hoe zit je erbij?’, waarna we allemaal kijken of het PeerDocument op de huidige bijeenkomst van toepassing is en voegen/veranderen/halen weg wat nodig is. Dit zijn onze huisregels geldend voor deze bijeenkomst.

Ronde 2: Welk (actuele) thema’s zijn er? Samen besluiten we dan welke thema we in ronde 3 gaan uitdiepen.

Een korte pauze (dit kan verschillen, maar tussen de 5 en 15 minuten, dit zullen de PSWers aangeven).

Ronde 3: Verdieping van een thema.

Afsluiting door 1 of beide PSWers.

De tijden zullen zijn op woensdagochtend van 10 tot 12, in de oneven weken.

De data die we in 2022 hebben zijn: 19 januari, 2 en 16 februari en 2, 16 en 30 maart. Kijk bij de PeerAgenda voor de meest actuele data.

De locatie is in het eerste kwartaal 2022 PeerLocatie 1.

Je kan je vanaf nu aanmelden via de pagina PeerContact.