PSC

staat voor PeerSupportCreatief.

Hierbij zitten we met maximaal 8 deelnemers in een ruimte per bijeenkomst. De bijeenkomst gaat altijd door!

Duur van PSC is 2,5 uur en heeft een duidelijke structuur.

Er zijn 1 of 2 PSWers. Zij zijn ook deelnemers aan de PSC.

Na de opening door 1 of beide PSWers, starten we met de 1e ronde.

Ronde 1: ‘Hoe zit je erbij?’ en daarna kijken we allemaal of het PeerDocument op de huidige bijeenkomst van toepassing is en voegen/veranderen/halen weg wat nodig is. Dit zijn onze huisregels geldend voor deze bijeenkomst.

Ronde 2: Activiteit in combinatie met steun.

Ronde 3: ‘Wat neem je mee?’.

Afsluiting door 1 of beide PSWers.

De tijden zullen zijn op woensdagochtend van 10 tot half 1, in de even weken.

De data die we in 2022 hebben met PSC zijn:

12 januari – Muziek

en 26 januari – Kaarten

9 februari – Spel

en 23 februari – Foto

9 maart – Tekenen

en 23 maart – Schrijven

Het is mogelijk dat we bepaalde crea’s omwisselen of aanpassen. Hou daarom goed ook deze pagina in de gaten. Natuurlijk proberen we, op tijd, ook het te delen via het PeerNieuws.

De locatie is in het 1e kwartaal 2022 fysiek op PeerLocatie 1!

Je kan je vanaf nu aanmelden via de pagina PeerContact