Project PeerSupport in Schiedam eo

Aanleiding:

Sinds de corona uitbraak is gebleken dat een groot deel van de Nederlandse bevolking
getriggerd worden door de maatregelen die de overheid heeft genomen. Nu wordt zichtbaar dat
zij psychische klachten ontwikkelen, verergeren of terugvallen door triggers en uitsluiting. De
wachtlijsten bij de GGZ instellingen is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En kan wel
oplopen van een jaar tot anderhalf jaar.
Tevens is ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein nog niet volledig geïntegreerd als
betaald beroep (zie onderzoek www.ervaringsdeskundige.info).
Esther en Carolien hebben dit beiden zelf ervaren en in hun directe omgeving meegemaakt.
Ook hebben zij er veel over gelezen en gevolgd in de actualiteitenprogramma’s, alsook de
verschillende nieuwsbrieven die zij van oa Mind, Psychosenet, VvEd, ZonMw ontvangen.

Doelen en Resultaten:

Doel 1: Ervaringsdeskundigheid is geïntegreerd als betaald beroep in de gemeenten Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis.
Resultaat: Bij PeerSupportProjecten krijgen onze vrijwilligers en vaste medewerkers betaald.
Doel 2: PeerSupport is een vast onderdeel van de oplossing voor de maatschappelijke
problemen.
Resultaat: In 2025 is Stichting PeerSupportProjecten vaste leverancier voor PeerSupport
binnen de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Doel 3: Deelnemers/Mensen uit de doelgroep helpt om hun ervaringen te delen, zonder
schaamte, en zo van hun kwetsbaarheden hun krachten en talenten maken en om andere
kwaliteiten en talenten te (her)ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.
Resultaat: (weer) deelnemen in de maatschappij.

Doelgroep:

PeerSupportProjecten richt zich bij de start op volwassen mannen en vrouwen die bij POH GGZ
lopen, omdat zij vaak op de wachtlijst staan en op mannen en vrouwen die bij GZZ Delfland in
behandeling zijn. Het is echter mogelijk dat uit andere doelgroepen mensen aansluiten, zoals
jongeren en naasten.

Aanpak:

PeerSupportProjecten gaat uit van het belang van een veilige omgeving, als basis om in alle
vertrouwen ervaringen te delen/uit te wisselen.
Betrouwbaarheid vanuit de organisatie, door bijvoorbeeld altijd ons programma door te laten
gaan, draagt daaraan bij. Verwachten verantwoordelijkheid van alle deelnemers, vrijwillige en
vaste PSWers om bewust om te gaan met onszelf en de verantwoordelijkheid die er is naar
elkaar toe. Ervoor zorgdragen dat er secuur omgegaan wordt met ontvangen informatie (AVG).
Vanaf het begin worden de deelnemers uitgenodigd, worden ze welkom geheten. Ze worden
erkend en gezien. Dit zijn allemaal voorwaarden op het gebied van veiligheid.
De organisatie realiseert zich dat veilig voelen iets anders kan zijn dan veilig zijn, echter door
onze bovenstaande aanpak, alsook de andere methodes, hoopt PSP dat deelnemers zich wel
veilig (gaan) voelen.
PSP maakt gebruik van Peer Support, presentiebenadering, open dialogue en eCPR. Dit heeft
Carolien ontwikkeld tot haar hart-tot-hartmethode, waarbij gevoelens centraal (mogen) staan.
Dit mag PSP inzetten. De HEE methode, herstel, ervaringsdeskundigheid en empowerment.
Ook wordt gebruik gemaakt van bepaalde onderdelen van de WRAP, zoals steun.

Halverwege elk kwartaal is er een deadline voor het inleveren van nieuwe PSA’s. Hierdoor is er
genoeg tijd om met een nog op te richten programmacommissie (bestaande uit PSWers) erover
te beslissen en indien nodig eventueel te koppelen aan een PSWer en verder uit te werken.
Voor de monitoring/evaluatie is gekozen voor het Spinnenweb van Positieve Gezondheid,
mondelinge informatie aan het eind van een bijeenkomst en sterrenevaluatie na meerdere
bijeenkomsten/workshops. De tevredenheid van deelnemers, vaste en vrijwillige medewerkers
staat voorop!
In de toekomst maakt PSP voor de financiële verantwoording ten behoeve van financiers
gebruik van persona’s en participatie palet. Dit is nog in ontwikkeling.

Activiteiten:

PeerSupportActiviteiten kent sinds oktober 2021 een PeerSupportGroep (PSG) en een
PeerSupportCreatief (PSC), deze zullen tot het einde van 2021 online aangeboden worden.
Vanaf januari 2022 zullen PSG en PSC fysiek op locatie worden aangeboden. Beide zullen de
ene week vooral veel praten en voelen zijn (PSG) en de andere week creatief aan de slag met
herstel (PSC). Voor alle groepen is er plek voor maximaal acht deelnemers (inclusief twee
PSWers).
Ook biedt PSP vanaf januari 2022 elke week een inloop, een PeerMoment aan, waarbij
minimaal één vrijwilliger, maximaal twee vrijwilligers aanwezig zijn. Dit zijn de eerste drie
startactiviteiten.
Na elk kwartaal komt daar een groep bij of een inloopmoment bij, afhankelijk van wat de
behoefte bij de deelnemers is.

Looptijd:

01.01.2022-31.12.2024 – 3 jaar

Programma:

Herstel Dichtbij van het Oranjefonds en Mind

Voor vragen over dit project:

Projectleider(s): Carolien Jansen

Emailadres: projecten@peersupport.nu