PM

staat voor PeerMoment.

Het PeerMoment is een soort inloopmoment, waarbij je je zonder je van tevoren op te geven aan kan deelnemen.

Bij het binnenlopen, vragen we wel naar je naam, je emailadres en je mobiele nummer.

Voor de fysieke PM, hebben we momenteel een limiet van 8 deelnemers, inclusief onze PSFer(s). Op de online PM is er geen limiet en kan je vooralsnog zo komen via deze link.

We hebben op de volgende dagen tot 31 maart een PeerMoment online:

Maandag 16:00-17:00

Vrijdag 13:00-14:00

Zondag 13:00-14:00

Zondag 16 januari om 13:00 is het eerste online PeerMoment in het VKC-café!