PeerOverleg: Bestuur

Aan het eind van elke maand komt het bestuur fysiek of online bij elkaar.

De ABP die voorzit (voorzittertaak) en de ABP die faciliteert (secretaristaak) is samen vooraf besloten.

Dit is een besloten activiteit, waarbij je alleen op verzoek kan deelnemen.

Mededelingen:

28.03 is verschoven naar 21.03 ivm opleiding

Datum

jun 24 2024

Labels

DeskundigheidsBevordering,
PeerProgramma

Organisator

Stichting PeerSupportProjecten
Email
aanmelden@peersupport.nu