PeerIdee in PeerFormulier (PIinPF)

Tot 23.59 heb je de tijd om een PeerIdee in te vullen of via PeerContact op te sturen voor het komende kwartaal. Ben je later, dan zal het voor het kwartaal erop in de PeerCommissie komen.

Hieronder staat alles wat je in het PeerFormulier tegenkomt:

Weet je nog niet alles, zet er dan een x neer.

Toelichting
Houd bij je aanvraag rekening met de uitgangspunten van Stichting PeerSupportProjecten:
– Gericht op het bevorderen van herstel en eigen regie.
– Vindt plaats in de vorm van PeerSupportWerkgroepen (groepen van plusminus 6 peers en 1 a 2 psfers), het mogen thematische, creatieve en fysieke groepen, alsook PeerMomenten zijn.
– Ondersteunt de PeerWaarden in onze WoordPeren.
– We verwachten een eigen inzet van de inbrenger, als vrijwillige PSFer.
Deze uitgangspunten gelden met name voor langere (wekelijkse) werkgroepen/trainingen.
Voor korte activiteiten en workshops zijn de mogelijkheden ruimer, echter .

Zorg verder voor een logische opbouw voor de afzonderlijke bijeenkomsten van je training en van de reeks als geheel. Bepaal vooraf het aantal bijeenkomsten (of periode) en de frequentie, bijvoorbeeld 4 bijeenkomsten, wekelijks of van januari t/m maart, tweewekelijks.
NB: De maximale duur is 12 maanden.


E-mailadres
Voor- en AchterNaam Inbrenger 
Telefoonnummer 
PeerIdee 
korte samenvatting van je idee
Ik heb mijn PeerIdee … uitgewerkt

Naam PeerIdee

Type 

 

PSFer 1
Emailadres
Telefoonnummer

PSFer 2
Emailadres
Telefoonnummer

 

Inhoud (doel, opbouw, thema’s, werkvormen)
Hoe geef je in de sessie(s) aandacht aan persoonlijk herstel en uitwisseling van ervaringen?
Welke materialen heb je nodig? (bijv.: papier, flip-over, beamer)
Duur 1 bijeenkomst
Aantal bijeenkomsten / periode 
Frequentie
Maximum aantal deelnemers (excl. psfers) (ligt hierbij aan of het online is of fysiek)

Mogelijkheid tot instromen na startdatum? *
Kies voor Ja op Anders, namelijk tot de ……………… bijeenkomst
Voorkeur startdatum
Inrichting zaal

Kun je hier wat laatste op- en aanmerkingen kwijt. 

Datum

aug 13 2024

Labels

PeerProgramma,
PeerSupportActiviteit
Invullen PeerFormulier!