Over ons

Vanuit Stichting PeerSupportProjecten, organiseren we: PeerSupportGroep (PSG)PeerSupportCreatief (PSC), PeerSupportFysiek (PSF), PeerMoment (PM) en in de toekomst hopelijk nog veel meer.

Hierbij stellen we ons voor:

Mijn naam is Carolien Jansen en ik word ook heel vaak Caro genoemd. Ik ben 45 jaar en ken een leven vol worstelingen, ontwortelingen en andere uitdagingen. Ik woon samen met mijn partner, onze dochter en onze dieren in het Schiedamse. Ik ben al jaren gesprekspartner en heb verschillende groepen begeleid en ik heb mijn eigen hart-tot-hartmethode ontwikkeld, wat dankzij eCPR (herstart van de gevoelswereld en dat kan je inzetten bij mensen die een psychische crisis doormaken) mocht ontstaan. Deze zet ik graag in tijdens mijn eigen coachingsessies, maar komt ook zeker van pas tijdens peer support. Peer support is naast de open dialogue methode een onderdeel van eCPR.

Geschiedenis van Stichting PeerSupportProjecten:

  • 2017-2018: Deelname aan Leertraject Ervaringsdeskundige door Caro: opdracht herstelwerkgroep opzetten. In de GGZ is herstel al een veelgebruikte term, maar in het sociale domein, de samenleving niet. Het viel haar op dat het in Schiedam een gebrek was aan dit soort groepen, waar je zonder voortraject zo in kon stappen. Ze zocht daarom naar een verbindende term: Peer Support. Zo noemde ze de groep ook, echter vandaaruit gingen de dromen verder. De een na het andere idee popte op. Toen er vanuit Mind en Publieke Waarden een oproep voor deelname aan een Leergang Maartschappelijk Ondernemen voor herstelinitiatieven en zelfregiecentra (LMO) kwam, toen besloot Carolien zich met haar PeerSupportGroep daarvoor op te geven. Na een inschrijving met motivatie, kennismakingsgesprek via de telefoon (altijd spannend), was ze 1 van de 25 deelnemers. In de leergang, maakte PeerSupportGroep de transformatie naar PeerSupportProjecten io (PSP io).
  • 2020: In 2020, werd het stil rondom PSP io. Caro vroeg zich af of ze dit nog wel wilde verder zetten.
  • 2021: na een reünie van LMO, kreeg ze de vraag of ze in contact wilde komen met iemand die de LMO in 2021 aan het volgen was en dat was Esther. Esther had een vergelijkbare ervaring, dat in haar zoektocht naar cursussen dichtbij, ze niks passends kon vinden. Ze was al enige tijd op zoek naar een mogelijkheid om, naast behandeling en begeleiding van reguliere hulpverlening, haar leven zo in te richten zoals zij dat graag wilde. Toen ze toegelaten werd tot dezelfde leergang als die Caro gevolgd had, ontving ze de contactinformatie van Caro. Na enkele gesprekken, besloten ze gezamenlijk om PeerSupport online op te gaan starten, als een pilot, maar ook vooral om zichzelf tot steun te zijn.
  • 2022: 3 januari de officiële oprichting van Stichting PeerSupportProjecten. Het eerste Bestuur wordt gevormd door Caro en Esther. Er is een facultatieve Raad van Toezicht. En het 3-jarige programma van Herstel Dichtbij gaat van start, waar de Stichting met project ‘PeerSupport in Schiedam eo’ aan deelneemt. Lees meer over het project.
  • Inmiddels heeft Esther, vanwege persoonlijke omstandigheden, besloten om afstand te doen van de Stichting. We zijn haar erg dankbaar voor haar inspirerende input in het realiseren van de Stichting, haar harde werken en haar enthousiasme. Ze is meer dan welkom om altijd deel te nemen in welke hoedanigheid dan ook.
  • 2023: Nav een audit en niet behaalde gewenste resultaten, is besloten dat de Stichting met project ‘PeerSupport in Schiedam eo’ niet meer financiële ondersteuning ontvangt vanuit het programma Herstel Dichtbij. Wel is de financiële afronding van jaar 2022 goedgekeurd en het niet uitgegeven bedrag aan het Oranjefonds terugbetaald. De Stichting blijft echter wel als organisatie verbonden aan de community en zal daaraan een actieve bijdrage blijven leveren.
  • Ivm plannen op andere gebieden, heeft Caro besloten om het programma van de Stichting on hold te zetten en is vanaf november 2023 weer gestart om de laatste maanden een online PeerSupport te blijven geven.
  • 2024: In de zoektocht naar betrouwbare samenwerkingspartners, hetzij locaties waar we onze activiteiten zouden kunnen ontplooien, hetzij peerorganisatie waar we mee kunnen praten, zijn er inmiddels gesprekken gevoerd. Er zijn nog geen concrete verbanden op dit moment 15.05.2024 te benoemen.

Onze samenwerkingspartners:

Om onze peer support projecten te kunnen uitvoeren, werken we samen met samenwerkingspartners. Met iedere samenwerkingspartner, hopen we, naast een goede werkrelatie op te bouwen, dat we mooie projecten bij een ieder die dat nodig heeft te kunnen presenteren. We zijn daarom altijd geïnteresseerd als mensen/organisaties dat van ons willen worden.

PeerSupportProjecten kende in het verleden meerdere samenwerkingspartners en dat kwam eind 2022 tot een einde.

Enik Recovery College in Utrecht is geen samenwerkingspartner, maar een connectie om peer support te waarborgen.

Lees meer over Stichting PeerSupportProjecten!