ABP

staat voor Algemene BestuursPeren.

PeerSupportProjecten is geen standaardstichting, we bieden geen hulpverlening.

We zoeken de weg die bij ons gevoel en onze ervaring past, zodat we daarmee de mensen, die peer support in allerlei vormen nodig hebben, kunnen bereiken.

We vonden het niet passend om de standaardrollen te handhaven en hebben besloten om deze in de Stichting los te laten en alle bestuursleden krijgen de rol van algemeen bestuurslid aka Algemeen BestuursPeer. Voor de KvK is er wel een rolverdeling, omdat dat moet.

In het huishoudelijk reglement, die wordt later toegevoegd, zal er een overzicht van taken te vinden zijn en wie wat doet.

Aantal ABP:minimaal 1 lid, maximaal 7 leden
Functietaken:ambassadeur namens de Stichting

onderstaande taken worden gedragen door het voltallige bestuur, waarbij we gezamenlijk besluiten wie wat en wanneer doet. Dit zal in het huishoudelijk reglement, wat nog volgt, gedeeld worden:
roulerende voorzittersrol tijdens onze (Bestuurs)PerenOverleggen
roulerende notulistenrol tijdens onze (Bestuurs)PerenOverleggen

(samen) projectplannen maken
beleid maken op het gebied van financiën, HR (vrijwillige en vaste PSWers)
jaarbegroting
financieel kwartaalverslag
jaarrapportages
opzetten en zorgdragen voor het bijhouden van een (financiële) administratie
presentaties, pitches geven, het visitekaartje zijn van de stichting
verschillende mailboxen en agenda’s in beheer
communicatie en PR
Vereisten:een bestuurder is een natuurlijk persoon;
een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
een bestuurder is geen lid van de raad van toezicht en hij is gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot bestuurder geen lid geweest van de raad van toezicht;
een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.
Benoemingsperiodeelke keer maximaal 4 jaar, met mogelijke herbenoeming na voorstel richting Raad van Toezicht
Huidige ABP’s:Caro(lien) Jansen (voorzitter/secretaris/penningmeester) carolien@peersupport.nu
We zijn op zoek naar2 Algemene BestuursPeren, maximaal 6.
Als Algemene BestuursPeerben je een betrokken mens, die lef heeft, dapper genoeg is om de sprong in het diepe te wagen, een koploper zelfs om in onze jonge stichting te participeren.
biedt je mensen de mogelijkheid om op eigen manier en eigen tempo een waardevol leven te leven.
doe je iets goeds voor een ander.
krijg je de mogelijkheid om je netwerk verder uit te breiden en te onderhouden.
hoef je geen of weinig bestuurlijke ervaring te hebben, maar het is wel wenselijk
kan je je eventuele bestuurlijke ervaring delen, anders gezegd: geef op jouw beurt peer support aan je medebestuurders binnen het RvT en bestuur, die geen of weinig bestuurlijke ervaring hebben.
creëer je samen met de andere deelnemers, de PSFers, de RvTP’s een Stichting die peersupportwaardig is.
kom je 1x per 4 weken samen en indien nodig vaker.

De functie is op vrijwillige basis.

Mocht je interesse hebben en voldoe je aan deze punten, dan kun je een motivatie en CV sturen naar bestuur@peersupport.nu.

Planning is om zo snel mogelijk, na ontvangst van jouw mail een gesprek in te plannen.

ContactPeer is Carolien Jansen.

Voor vragen en opmerkingen, kun je mailen naar bestuur@peersupport.nu of bellen naar +316-30093890.

Volledige informatie over het bestuur, kun je vinden in onze statuten!