2e PeerNieuws 20212e PeerNieuws 2021

Categories:

Vanuit stichting PeerSupportProjecten vonden we het wel weer eens tijd worden voor een update.

De afgelopen periode hebben Esther en Caro niet stilgezeten, naast de PeerActiviteiten doen, een aanvraag voor project ‘PeerSupport in Schiedam eo’, een geschikte (meerdere) locatie(s) vinden, zijn ze ook druk bezig geweest met de oprichting van de stichting.

Alles is goed gegaan, oa de conceptstatuten zijn goedgekeurd, de andere aangeleverde stukken ook akkoord, dan wordt de akte van de oprichting van Stichting PeerSupportProjecten op 3 januari 2022 door de notaris gepasseerd.

Voor de oprichting is er gekozen naast een bestuur met algemene bestuursleden (ABP: Algemeen BestuursPeren), minimaal 1 en maximaal 7, voor een raad van toezicht (RvTP: RaadVanToezichtsPeren), minimaal 3). We hebben daarvoor een vacature uitgezet.

In het huishoudelijk reglement zullen de taken van de APB’s worden verdeeld. Alle stukken zullen, na oprichting, op deze website verschijnen.

Er is gekozen voor deze constructie, omdat er vaak een onafhankelijk, controlerend orgaan wordt gevraagd voor een projectaanvraag.

Op woensdag 10:00 uur zal er een online opening plaatsvinden. De Uitnodiging! Je kan je daarvoor aanmelden via het contactformulier.

Ook is onze PeerAgenda bekend van het 1e kwartaal 2022. Het had wat uitdagingen en nog steeds kan het zijn dat we aanpassingen moeten maken. We zijn bezig om iets anders te plaatsen op de website, maar dat wil nog niet lukken, vandaar dat het een lang overzicht is geworden. Nieuw erbij zijn gekomen, de PeerMomenten (PM) en al onze overleggen en scholingen staan ook in de agenda. De PeerSupportGroep (PSG) en PeerSupportCreatief (PSC) zijn nu ook fysiek deel te nemen. We kijken nog naar de mogelijkheid om ook een online variant te doen, mocht daar behoefte aan zijn.

We hebben halverwege december gehoord dat we met ons project “PeerSupport in Schiedam eo” mogen deelnemen aan het programma Herstel Dichtbij module 2 van Oranjefonds en Mind. Meer informatie kan je HIER vinden!