PeerSupport

staat voor PeerSupport

De peer is een fruitsoort, maar als je het woord peers vertaald uit het Engels betekent het een gelijke, een gelijkgestemde.

De vertaling van support is (onder)steun(en).

De woorden samen betekenen bij ons ‘(Onder)Steun van een gelijkgestemde’ of ‘Gelijke in (Onder)Steuning‘.

PeerSupport kan je vinden in groepen, maar kan ook 1 op 1.

Hier bij ons herbeginnende herstelinitiatief is het de bedoeling dat in loop van het komende jaren, je beiden kunt vinden.

In de PeerAgenda (PA) zullen we per kwartaal ons PeerProgramma (PPa) over 3 maanden publiceren. Halverwege de maanden maart, juni, september en december kun je deze van ons verwachten. Dus de moeite waard om deze in de gaten te houden.

Wat belangrijk is om te onthouden, is dat binnen peer support er naast ervaringsdeskundigheid, wederkerigheid is.

Dus iedere persoon in het systeem groep of 1 op 1, mag en kan zijn verhaal kwijt.

Door middel van de peer support methode en de presentiebenadering (mentaal en fysiek aanwezig zijn en benaderbaar zijn) is er ruimte om woorden te (leren) geven aan je eigen verhaal, maar ook om de bijkomende emoties te (h)erkennen.

Vanuit de vrije ruimte die er binnen peer support ontstaat, is dat er naar harte lust kan worden geoefend met woorden, gebaren, gevoelens en gedrag.

Er is altijd een mogelijkheid tot dialoog zowel in gedrag, houding, als in taal, van meerdere kanten, vanuit meerdere perspectieven.

Wil je het persoonlijke verhaal van initiatiefneemster Caro lezen, klik dan op de LINK.

Wie is onze doelgroep?

Iedereen die peer support, die het nodig heeft om het te ontvangen en daarvoor open staat.

Iedereen heeft wel kwetsbaarheden of ervaringen die een enorme impact hebben op het leven.

De ontwrichting, de ontworteling en de worsteling(en).

Sommige mensen gebruiken peer support om weer te kunnen deelnemen aan de samenleving, zeker met de huidige ontwikkelingen.

We richten ons in de eerste instantie op mannen en vrouwen, die al ondersteuning krijgen vanuit een POH GGZ of al in behandeling zijn.

Echter laat dat geen belemmering zijn als je niet tot deze doelgroep behoort. We sluiten niemand uit en nodigen je van harte uit om deel te nemen aan onze PeerSupportActiviteiten (PSA).